Klauzula informacyjna RODO dla klientów


Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016r. (dalej: “RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Radziwilski prowadzący Kancelarię Adwokacką, ul. Wyszyńskiego 31 C lok. 7, 14-200 Iława, NIP: 744-162-82-28 (“Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe, takie jak np. imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, NIP przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy pomocy prawnej oraz dokonania rozliczeń finansowych związanych z zawartymi umowami;
 3. Podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie odpowiednio:

  1. ich niezbędność do wykonania umowy;
  2. ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. Do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizacji umów upoważnione są:

  1. osoby wydelegowane przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) np. podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, biuro rachunkowe;
  3. współpracujące firmy prawnicze, w tym prawnicy substytucyjni, komornicy itp.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i roszczeń w stosunku do niego, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
 7. Ma Pani/Pan prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. przenoszenia danych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest od zgody.
 8. W celu wykonania swoich uprawnień wskazanych w punkcie powyżej proszę swoje żądanie skierować pod adres e-mail: kancelaria@adwokat-nml.pl bądź tomaszradziwilski@wp.pl.
 9. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest od zgody, zaś Pani/Pan po jej uprzednim wyrażeniu zgodę cofa, prosimy o wysłanie informacji na adres e-mail: kancelaria@adwokat-nml.pl bądź tomaszradziwilski@wp.pl. Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszych zasobów. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Pragniemy zapewnić, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Polityka cookies


Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony (https://adwokat-ilawa.pl/).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odnośniki do wskazówek jak wyłączyć ciasteczka w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz poniżej.

Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

ZADZWOŃ