Prawo karne

Kancelaria oferuję kompleksową obsługę w zakresie szeroko pojętego prawa karnego, w tym prawa karnego skarbowego i wykonawczego. Reprezentuje pokrzywdzonych, podejrzanych lub oskarżonych odpowiednio w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym zarówno przed Sądami pierwszej jak i drugiej instancji, a także przed Sądem Najwyższym.

Nadto sporządza pisma procesowe w postaci m.in:
 

  • subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia,
  • środków odwoławczych od zarządzeń i postanowień oraz wyroków,
  • wniosków o uchylenie środka zapobiegawczego, np. w postaci tymczasowego aresztowania,
  • wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywane kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE),
  • wniosków o zawieszenie wykonania kary,
  • wniosków o odroczenie wykonania kary,
  • wniosków o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  • wniosków o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • wniosków o wydanie wyroku łącznego.

Nasza kancelaria adwokacka oferuje doradztwo z:

Kancelaria
Kancelaria Adwokacka
Tomasza Radziwilskiego

Filia w Iławie
ul. Wyszyńskiego 31C lok.7
14-200 Iława

Filia w NML
ul. Grunwaldzka 22
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Telefon
tel. kom.+48 668-045-091
tel. kom.+48 794-611-011

ZADZWOŃ