Prawo cywilne

Zdecydowana większość aspektów życia prywatnego, zawodowego czy społecznego regulowanych jest przez prawo cywilne. Obejmuje ono różnego rodzaju relacje zachodzące pomiędzy podmiotami. Reguluje stosunki osobowe i majątkowe, normuje stosunki prawne o charakterze niemajątkowym oraz chroni dobra osobiste.

W zakresie prawa cywilnego nasza kancelaria prowadzi sprawy związane m.in.:

 • zapłatą (w tym rozliczeniem umów),
 • dochodzeniem świadczeń niepieniężnych,
 • kupnem i sprzedażą rzeczy, w tym także nieruchomości oraz roszczeń z tym związanych,
 • ochroną dóbr osobistych,
 • dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień,
 • roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • utratą lub zniszczeniem mienia.

Pomoc ze strony kancelarii w zakresie prawa cywilnego to przede wszystkim:

 • udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych,
 • wydawanie pisemnych i ustnych opinii prawnych,
 • sporządzanie projektów pism i umów,
  negocjowanie umów,
 • prowadzenie spraw przed organami i urzędami,
 • reprezentowanie klienta przed sądem.

W przedmiocie spraw z zakresu prawa cywilnego mamy bogate doświadczenie. Naszym priorytetem jest ochrona interesów klienta od etapu konstruowania umów do etapu ich wykonywania tak, aby w pełni zabezpieczały on prawa klienta i dawały możliwość właściwego egzekwowania ich na drodze sądowej.

Nasza kancelaria adwokacka oferuje doradztwo z:

Kancelaria
Kancelaria Adwokacka
Tomasza Radziwilskiego

Filia w Iławie
ul. Wyszyńskiego 31C lok.7
14-200 Iława

Filia w NML
ul. Grunwaldzka 22
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Telefon
tel. kom.+48 668-045-091
tel. kom.+48 794-611-011

ZADZWOŃ