Oferta

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę postępowań z zakresu m.in. prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy oraz kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w tym przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i aktów wewnętrznych przedsiębiorców. Pomagamy także w sporach konsumenckich oraz w sprawach z zakresu szkód komunikacyjnych.

Proponujemy dodatkowo wsparcie w negocjacjach biznesowych, obsługę wszelkich procesów inwestycyjnych.

Szczególną uwagę kładziemy na pełną poufność i dyskrecję w zakresie powierzonych spraw.

Prawo karne

Reprezentacja klienta w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, w tym przestępstwa i wykroczenia skarbowe, jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego, sprawy wykonawcze, w tym rozłożenie grzywny na raty, orzeczenie kary zastępczej, składanie wniosków o przedterminowe warunkowe zwolnienie lub przerwę w karze, wniosków o dozór elektroniczny to usługi, jakie obejmuje pomoc prawna z zakresu prawa karnego. (czytaj dalej)

Prawo cywilne

Wiele spraw, którymi na co dzień zajmuje się kancelaria, dotyczy życia prywatnego, zawodowego czy społecznego, regulowanych przez prawo cywilne. Obejmuje ono stosunki osobowe i majątkowe, niemajątkowe, ochronę dóbr osobistych. Adwokat pomaga m.in. dochodzić świadczeń niepieniężnych, odszkodowań, zadośćuczynień, a także negocjuje umowy, udziela pisemnych i ustnych porad prawnych oraz sporządza projekty pism i umów. (czytaj dalej)

Prawo gospodarcze

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie prawa gospodarczego to szereg usług, które świadczy kancelaria w ramach współpracy stałej lub doraźnej, na warunkach dogodnych dla klienta. Poza opiniowaniem, sporządzaniem projektów pism, udzielaniem porad prawnych czy reprezentowaniem przedsiębiorców przed sądami, adwokat to osoba, która pomaga przy zakładaniu własnej działalności, tworzeniu spółki czy przy zmianach strukturalnych w firmie. (czytaj dalej)

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wydziedziczenie, sprawy o zachowek, badanie autentyczności testamentu to sprawy, jakimi zajmuje się adwokat obsługujący sprawy spadkowe. Mnogość narastających konfliktów pomiędzy osobami upoważnionymi do spadku bardzo często wymaga doradztwa prawnika w sprawach spadkowych. (czytaj dalej)

Prawo rodzinne

Wszelkie sprawy rozwodowe, w tym rozwody z orzeczeniem o winie, sprawy obejmujące unieważnienie małżeństwa, separację,podział majątku, czy też takie dotyczące rodzicielstwa, jak alimenty, władza  rodzicielska i kontakty to sprawy, jakie obejmuje prawo rodzinne. (czytaj dalej)

Odszkodowania

Reprezentacja w negocjacjach lub postępowaniach o odszkodowania z tytułu OC kierowcy bądź AC, odpowiedzialności zarządcy drogi czy budynku, błędów medycznych, poniesionych strat majątkowych lub niemajątkowych, należnego zadośćuczynienia z tytułu czynu niedozwolonego to sprawy, jakimi zajmuje się prawnik lub adwokat przyjmujący sprawę obejmującą odszkodowania. (czytaj dalej)

Kancelaria
Kancelaria Adwokacka
Tomasza Radziwilskiego

Filia w Iławie
ul. Wyszyńskiego 31C lok.7
14-200 Iława

Filia w NML
ul. Grunwaldzka 22
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Telefon
tel. kom.+48 668-045-091
tel. kom.+48 794-611-011

ZADZWOŃ